/   who-wear-what.com   / Crnogorski  

2019-10-17 12:27:18

[ Objavila: J.B.Č. ]

KONJEVIĆ INICIRAO

Član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Raško Konjević uputio je inicijativu za kontrolno saslušanje Miodraga Vujovića predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije i Lepe Medenice v.d direktorice Agencije za zaštitu konkurencije povodom rada Agencije za zaštitu konkurencije u oblasti dodjeljivanja državne pomoći.

U Izvještaju o reviziji Predloga zakona o završnom računu za 2018. godine, Državna revizorska institucija utvrdila da su novčana sredstva na ime pomoći kompaniji 'Montenegro erlajnz' u iznosu od 7.266.658,70€. Imajući u vidu da je isplata izvršena bez prethodnog izjašnjenja Komisije za kontrolu državne pomoći, što nije u skladu sa Zakonom, na šta u svom izvještaju ukazuje i DRI smatram da su se stekli uslovi za organizovanjem kontrolnog saslušanja Predsjednika Savjeta i v.d direktorice Agencije za zaštitu konurenciju , kazao je Konjević u obrazloženju zahtjeva.

On dalje navodi i da su usvajanjem Zakona o kontroli državne pomoći i izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije, poslovi iz oblasti državne pomoći, koji su do tada bili u nadležnosti Ministarstva finansija Crne Gore i Komisije za kontrolu državne pomoći, prenešeni u nadležnost Agencije za zaštitu konkurencije.

Agencija za zaštitu konkurencije ima direktnu nadležnost u poslovima vršenja kontrole usklađenosti državne pomoći sa zakonom (prethodna kontrola), vršenja kontrole usklađenosti dodjele i korisćenja dodijeljene državne pomoći (naknadna kontrola) kao i praćenja realizacije i efekata dodijeljene državne pomoći , navodi Konjević.

Zakonima je, kako se dodaje u obrazloženju, propisano je i da Agencija za zaštitu konkurencije može naložiti povraćaj nezakonite i neusklađene državne pomoći, prikupijati i obrađivati podatke o planiranoj državnoj pomoći i podatke o korišćenju i efektima dodijeljene državne pomoći. Agencija vodi evidenciju dodijeljenih državnih pomoći i podnosi godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći Vladi i Skupštini Crne Gore.


rtcg.me rtcg.me
pomoi dravne zatitu konkurencije agencije rtcg konjevi dodjele zbog kontrolno agencija predsjednika


User comments